Zvolte optimální patentovou strategii

a získejte ze svého nápadu

co nejvíce!

Jde o řešení,
které je opravdu světově nové?

Ověřte si, že jste první, kdo s nápadem přišel.
Většinou stačí provést rešerši v databázi ESPACENET.
Tam pak můžete nejen sledovat konkurenci,
ale též čerpat inspiraci pro vlastní výzkum a vývoj.
Databáze obsahuje takřka 80 milionů
technických řešení ze všech oblastí techniky.

POZOR! V databázi lze vyhledávat například
i podle Mezinárodního patentového třídění,
které techniku rozděluje na více než 100 tisíc
malých skupinek tak, aby byl rešeršní výsledek
dobře využitelný.

Do jaké kategorie řešení spadá?

Existují dvě možnosti tuzemské průmyslově právní ochrany
technického řešení. Vyberte tu, která více vyhovuje vašim
odborným, časovým a finančním možnostem: patent Užitný vzor

Rozhodněte se pro další státy,
na jejichž území chcete ochranu rozšířit

Úřad průmyslového vlastnictví doporučuje předně zvážit nesporné výhody,
které skýtá systém podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT).

Podáním přihlášky získáte vysoce kvalitní mezinárodní rešeršní zprávu
a předběžný názor na patentovatelnost vašeho řešení a dva roky navíc k
oslovení potenciálních zájemců o vaše inovativní řešení. Mezinárodní rešeršní
zpráva je navíc publikována v angličtině, zvyšuje se tak výrazně šance,
že Vás zájemci začnou oslovovat sami.

Teprve po takřka 3 letech od chvíle, kdy jste podali národní přihlášku, můžete
pak, v případě zájmu, zahájit národní či regionální patentová řízení v zahraničí.
V Evropě například prostřednictvím Evropského patentového úřadu. PCT přihlášky

Jak podat přihlášku?

Využijte elektronické přihlášky,
nebo si na Úřadu průmyslového vlastnictví
vyzvedněte tištěný formulář.

Adresa úřadu je zde.

S ohledem na odborné znalosti,
které sestavení kvalitní přihlášky vyžaduje,
doporučuje se využít služeb
patentových profesionálů z řad
patentových zástupců
nebo advokátů.

Kolik mě to bude stát?

Náklady na ochranu se liší podle teritoria,
pro které ji chcete získat.
Přehled nákladů pro jednotlivé státy EU
naleznete například zde.

Promyslete,
jak nápad zpeněžit

Získat patent „do šuplíku“ chce málokdo. Patent, často již samotná přihláška,
je předně komoditou, se kterou lze dobře obchodovat. Patentová strategie
není snadná, ale subjekty z vyspělých zemí ji ovládají povětšinou bezvadně.
Stojí za to se ji naučit, nebo si nechat poradit!

Patent „pronajměte“ či prodejte!

Prostřednictvím systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)
se dostanete do hledáčku firem, pro které je váš vynález, nové technické
vylepšení, inovace zajímavá. Snáze je pak můžete zpeněžit, ať již poskytnutím
souhlasu k užití (licence), nebo prodejem. Pamatujte, že s hodnotou
produktu roste jeho cena. Řešení chráněné pouze v tuzemsku má obvykle
řádově nižší hodnotu než stejné řešení, na které již byla podána
mezinárodní patentová přihláška. Ta totiž umožňuje produkt v budoucnu
nechat chránit až ve 146 zemích světa.

Začněte podnikat!

Využijte své inovativní technické řešení
pro výrobní program Vaší firmy.

Stále si nevíte rady?

Pokud si nejste jisti a potřebujete poradit,
neváhejte se obrátit na specialisty: www.patzastupci.cz www.cak.czINSPIRUJTE SE!

Hledejte inspiraci.
Brouzdejte zdarma v databázi

80 milionů nápadů z celého světa!

Jste moderní firma
a chcete zvýšit svůj úspěch na trhu?

implementace inovativních řešení vám může pomoci pozvednout
vlastní podnikání, usnadnit práci, ušetřit čas a jiné náklady
na vlastní výzkum a vývoj.

Buďte o krok napřed před svou konkurencí! Hledejte,
co je nového ve vašem oboru.

POZOR! Nezapomínejte, že více než 70% technických řešení
se nikdy neobjeví nikde jinde než právě v patentových přihláškách.
Prohledáváním pouze ostatních zdrojů technických informací
tak znáte stav techniky v daném oboru pouze ze čtvrtiny!


Není to strašlivě málo?
Zjistěte více!
ESPACENET