V patentech jsou ukryty

opravdu velké peníze!

Přes 455 milionů dolarů vydělala do roku 1996
na svých patentech firma Hitachi Od doby, co v roce 1970 otevřela
oddělení pro technologický výzkum a vývoj,
patenty se staly základem celé její korporátní strategie.

Některé vynálezy

slibují velké peníze

Výzkumy z roku 2004 ukázaly, že více než 125 milionů lidí
používá kontaktní čočky. Jejich vynálezce, český vědec
Otto Wichterle, již od počátku tušil, že jeho objev
má velký potenciál.

V roce 1965 podepsal licenční smlouvu
s National Patent Development Corporation z USA.
Když bylo v roce 1971 vydáno povolení pro uvedení
kontaktních čoček na americký trh, akcie firmy
Bausch&Lomb, která byla vlastníkem patentové licence, vzrostly přes noc o neuvěřitelných 250 milionů dolarů.

I bez milionů

lze udělat díru do světa

Intelektuální kapitál

může vydělat více

než prodej hmotných produktů

I malé firmy mohou uspět ve velkém světě,
přestože velkým korporacím nemohou konkurovat
objemem kapitálu. Díru do světa mohou udělat svými mozky
a optimálním využitím možností, které skýtá systém ochrany
průmyslového vlastnictví. Pokud přijdete s novými,
inovativními produkty a technologiemi, konkurenti vás
nezřídka sami osloví a začnou nabízet spolupráci!

Velkým korporacím
se často vyplatí koupit hotové nápady,
než jít do rizika výzkumu a vývoje.

tvorba inovací přináší

mezinárodní uznání

Česká republika se v oblasti komercializace vědy, výzkumu,
vývoje a inovací v celosvětové konkurenci snad přece jen neztratí.

Například Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd
České republiky
, za velkého přičinění například profesora Holého,
který stál za mezníky v léčbě choroby AIDS, dovede z nových řešení
vytěžit značné finanční prostředky.

V oblasti inovací v soukromém sektoru lze vyzdvihnout vynikající úspěchy
české firmy Linet, v současnosti největšího evropského hráče
na trhu nemocničních a pečovatelských lůžek. Její inovace, know-how,
špičkové technologie, se kterými pravidelně přichází, jsou uznávány
v celosvětovém měřítku a firma díky například i příjmům z licencí
patří k jedněm z nejvíce prosperujících.

Nevyhazujte peníze
za vymýšlení vymyšleného

než začnete objevovat ameriku
ověřte jestli ji neobjevil
někdo před vámi

Malé a střední podniky v Evropě každý rok vynaloží
více než 20 miliard dolarů
na výzkum a vývoj již vymyšlených řešení.
Využijte technická řešení publikovaná Vaší konkurencí pro rozvoj své firmy
a zdokonalení vašich technologií. Technické informace rozpracované
do nemenšího detailu jsou dnes volně přístupné na internetu.
Více než detektivní kancelář prozradí o záměrech konkurence
veřejné zdroje V databázi zveřejněných technických řešení,
která je přístupná zdarma, můžete sledovat, co konkurence chystá,
o jaké patenty žádá, kam její výzkum a vývoj směřuje.
Stačí chvilka hledání v patentové databázi.

Instantní nudle
psaly historii
velkého obchodního úspěchu

Jak důležité
mohou být
instantní nudle!

Boom, který toto jídlo nastartovalo, byl neuvěřitelný.
Jednoduché na přípravu, rychlé, levné. Společnost Nisshin Food Products
byla vůbec první, která v roce 1958 přišla s technologií přípravy instantních nudlí.
Proces uvedení nového produktu na trh měl za následek rychlé následování
ze strany konkurence. Díky patentu, který začal platit v roce 1962, mohla firma
snadno odstřihnout všechny ostatní z trhu. Zvolila ale opačnou strategii:
nabídla firmám souhlas pro užívání patentované technologie výroby.
Tento postup jí zajistil celkový růst trhu i příjem z patentových práv.
Podobnou strategii pak společnost Nisshin Food Product zopakovala
i při dalších inovativních řešeních.

Licencování je cesta k prosperitě.

Inovace
jsou byznys budoucnosti

Akademická půda
je stálým zdrojem inovativních myšlenek

Neotřelé nápady a energie studentů a vědců zajištuje
univerzitám a jiným akademickým pracovištím, že většina
jejich patentových přihlášek uspěje v patentovém řízení.
Ne vždy však o získání patentů musí usilovat, mnohdy jim
postačí peníze, které jim výrobní sféra za jejich nápady
již v průběhu řízení o přihlášce zaplatí.

Jen je třeba vědět, jak optimálně
své inovativní řešení nabídnout.

Nebojte se
experimentovat,
inovace nastartují vaši kariéru nebo byznys

Přestože pocházíte z malého města,
ještě studujete a nestojí za vámi obří korporace,
můžete světu přinést velké nápady.

Proč byste měli využívat
ochrany duševního vlastnictví právě vy?

Můžete rovnou
získat značné
finanční prostředky

Podáním mezinárodní přihlášky dosáhnete zveřejnění
vašeho inovativního řešení v mezinárodní databázi jej automaticky
nabídnete potenciálním českým i zahraničním investorům.

Zajistíte své firmě
prosperitu

Volbou optimální patentové strategie
zajistíte své firmě dlouhodobou prosperitu
a konkurenceschopnost.
jak patentovat? kde hledat inspiraci?